Stockholms idrottsgymnasium – en skola där vi kombinerar studier med idrott

Stockholms Idrottsgymnasium ligger i Roslagstulls fina campus-område vid KTH, kallat Albanova. Trots att vi är en centralt belägen innerstadsskola har vi natursköna Lill-Jansskogen i direkt anslutning till skolans lokaler. Våra elever tränar på några av Stockholms bästa idrottsanläggningar i närheten; Kungliga Tennishallen, Stadion, KTH-hallen, Tennisstadion, GIH, SALK-hallen och Östermalms IP vilket gör skolan attraktiv för idrottare inom många olika idrottsgrenar. På skolan finns ett stort antal duktiga och framgångsrika elever inom en lång rad olika sporter. Vi har både motionärer och elitsatsande ungdomar i den yttersta Sverige-toppen inom många olika idrotter. Gemensamt för oss på skolan är att vi gillar idrott i alla former.

Stockholms Idrottsgymnasium startade i liten skala 2007 och har snabbt växt och blivit en populär skola för alla som tycker om att idrotta på olika nivåer. Skolan startades med Samhällsvetenskapsprogrammet och idrottsinriktning och sedan ett par år tillbaka erbjuder skolan även Naturvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet. Våra idrotter på skolan blir fler och fler för varje år.

“På Stockholms Idrottsgymnasium får du den allra bästa mixen av undervisningsformer för ditt fortsatta liv som idrottare, som student på högskolan eller som yrkesverksam i din önskebransch!”

Våra arbetssätt

Vi vill utveckla dig, både som ledare och som drivande gruppmedlem. Vi lär dig att använda din fulla potential och utveckla dina kunskaper, färdigheter och talanger. I vår undervisning lånar vi det bästa från många olika pedagogiska modeller och lärostilar. Vi kombinerar traditionell salsundervisning med olika projekt där elever och lärare i olika kurser samverkar ämnesövergripande för att du som elev lättare ska se helheten. I vissa kurser får du arbeta med ”skarpa case” från livet utanför skolan i kombination med traditionell undervisning i klassrummet. Datorn är ett givet redskap för kunskapssökande. För att redovisa dina kunskaper kombineras skriftliga prov med kreativa redovisningar i olika former där du bl.a. tränar din förmåga att tala och skriva. Dessutom får du möjligheten att lyssna till inspirerande gäster som vi bjuder in på skolan, ofta från idrottsvärlden. Du kommer att få massor av inspiration till glädje för både ditt idrottande och för dina fortsatta studier. På Stockholms Idrottsgymnasium får du den allra bästa mixen av undervisningsformer för ditt fortsatta liv som idrottare, som student på högskolan eller som yrkesverksam i din önskebransch!

Vår värdegrund

Vår värdegrund beskriver vår syn på människan och hur vi skall förhålla oss till varandra. På Stockholms Idrottsgymnasium utbildar vi inte bara till sunda, fysiskt och mentalt förberedda unga idrottare utan även till drivande, företagsamma, kritiskt tänkande människor med empatisk förmåga och med en människosyn och värdegrund som innebär en stor tolerans och förståelse för olika människors olika resurser, åsikter, bakgrund och läggning. Våra elever har helt enkelt utvecklat en stor förståelse för mänsklig samverkan och ansvarstagande med förutsättningar att i full konkurrens lyckas väl i sitt valda yrkes- och/eller idrottsliv. Det är själva grunden för vår syn på människan. Trygghet, glädje, krav, nytänkande och delaktighet är de värdeord som följer oss i sättet vi arbetar och hur vi behandlar varandra. Utifrån denna värdegrund bedrivs all verksamhet på skolan.

skola_ext-small

En del av Cedergrenska utbildning

Cedergrenska är en skolkoncern i Stockholm med ambitionen att driva utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar.

Våra verksamheter drivs av starkt engagerad personal som varje dag arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande för våra förskolebarn, grundskoleelever och gymnasieelever. Den geografiska närheten mellan våra förskolor och skolor ger möjlighet till samarbete, utbyte och utveckling mellan lärare och pedagoger, årskurser och stödfunktioner för den bästa skolgången för eleverna.

Som en del av Cedergrenska har vår personal och elever möjlighet att ta del av något vi kallar Cedergrenska paketet, där vi samlat aktiviteter som ska skapa samarbeten, utveckla undervisningen och ge dig minnen för livet!

Läs mer om Cedergrenska och Cedergrenska paketet här!