• Jag valde SIG för att för att gå NIU Truppgymnastik och därmed kunna få träna på skoltid tillsammans med gymnaster från flera föreningar. Jag valde SIG för att få bättre möjligheter till utveckling inom gymnastiken.