Med Nationell Idrottsutbildning (NIU) i tennis på Stockholms Idrottsgymnasium får du möjligheten att kombinera studier med elitträning på hög nivå. Du har möjlighet att välja NIU i tennis oavsett vilken förening du tillhör.

Stockholms Idrottsgymnasium är ett högskoleförberedande gymnasium där du får en gymnasie- och idrottsutbildning av högsta kvalitet, samtidigt som du kan vara med och skapa kontinuerliga framgångar för din förening. Du kan söka till samtliga av skolans program när du söker NIU på Stockholms Idrottsgymnasium.

Skicka in din ansökan senast 1 december här! (Ansökan öppnar 12 november)

Vilka är tränarna och vad har de för bakgrund inom sporten?
Per Henricsson, Regionstränare för Tennis Stockholm. Fd proffsspelare på ATP tour. Bästa singelranking 190 och dubbel 60 i världen. Utbildad efter Svenska tränarutbildningssystemet och erfarenhet av tränaryrket i snart 30 år. Under tränarkarriären varit verksamhet inom klubb, region och förbund.

Andreas Vinciguerra, Assisterande tränare. Fd proffsspelare på ATP tour. Bästa singelranking 33 i världen. Davis Cup spelare för Sverige. Utbildad av Svenska tränarutbildningssystemet och flera års tränarerfarenhet

Vart tränar man och hur ofta? 
Träningen sker två gånger i veckan, tisdag och torsdag mellan kl8-11 på 6 banor i Salkhallen.

Hur är träningarna uppbyggda? 
NIU-träningen bedrivs ihop med elitspelarna i Stockholm.  Man kör två pass på förmiddagen där det ena passet är för stora gruppen NIU elever och sedan får de NIU elever som håller nivå spela andra passet med elitspelarna.

Hur går uttagningarna till? 
Uttagningarna görs i två steg. Första steget är att välja ut ett antal spelare som håller den höga nivå tennismässigt som vi anser bör hållas. Detta görs i december månad.  I januari månad bjuds de uttagna eleverna att komma och gästspela under en dag samt att vi ledare har lite samtal med varje elev. Därefter väljer vi ut de elever som erbjuds en NIU plats för kommande skolår.

På vilket sätt underlättar SIG:s NIU det för eleverna? 
NIU utbildningen är ett bra sätt för eleverna att vara kvar i sin hemmamiljö och möjlighet att kombinera sin tennissatsning med skola.

Vilka borde söka NIU på SIG?
Tenniseleverna på SIG NIU håller hög klass och tillhör Sveriges och Stockholms bästa spelare i sin ålder. Konkurrensen är hård och spelnivån bör därför vara väldigt hög hos eleverna.

NIU tennis sker i samarbete med Tennis Stockholm

Kontakt
Per Henricsson
E-post per.henricsson@idrottsgymnasiet.se