Med Nationell godkänd idrottsutbildning (NIU) i discgolf på Stockholms Idrottsgymnasium får du möjligheten att kombinera studier med elitträning på hög nivå. Du har möjlighet att välja NIU i discgolf oavsett vilken förening du tillhör.

Stockholms Idrottsgymnasium är ett högskoleförberedande gymnasium där du får en gymnasie- och idrottsutbildning av högsta kvalitet, samtidigt som du kan vara med och skapa kontinuerliga framgångar för din förening. Du kan söka till samtliga av skolans program när du söker NIU på Stockholms Idrottsgymnasium.

Skicka in din ansökan senast 1 december här!

Vem är tränaren och vad har du för bakgrund inom idrotten?
Erik Svensson: har spelat discgolf aktivt sedan 2006. Har tävlat på de flesta tävlingar inkl majors och tex SMs olika variationer. Är utbildad instruktör och håller instruktioner årligen för både nya spelar, men framförallt för folk som vill ta sitt spel till högre nivåer.

Vart tränar eleverna och hur ofta?
Träningen kommer beläggas där ändamålet kan fyllas. Behöver vi träna på drives kommer vi hitta ett bra fält osv.

Hur är träningarna uppbyggda?
Vi kommer försöka ha ett fokusområde, men även bygga in de viktigaste delarna i varje pass såsom inspel och putt. Det kommer även finnas en fysdel.

Hur går uttagningarna till?
Detta kommer vara öppet för alla som vill bli bättre på discgolf.

På vilket sätt underlättar SIG:s NIU det för eleverna?
Ett bra sätt att få in sin idrott i skolverksamheten.

Vilka borde söka NIU på SIG?
Alla som vill satsa på sin discgolf borde söka. Det är ett fint sätt att göra skolgången mer intressant då man får träna på skoltid.

Kontakt
Erik Svensson
E-post erik.svensson@idrottsgymnasiet.se