• Samtliga verksamheter ska använda den kommande veckan för en riktad kompetensutveckling som ska säkerställa att våra utbildningsverksamheter står starka även i en situation där all kontakt med våra elever skulle ske på distans. Syftet är också att under denna vecka säkerställa en plan för hur alla elever får en möjlighet att ta igen den undervisning som eventuellt inte kunnat genomföras under de två senaste veckorna. Framåt ska vi kunna erbjuda en likvärdig utbildning för alla elever, oavsett om det sker på distans eller i skolans lokaler. Målet är att alla elever ska kunna slutföra sina studieplaner under resten av vårterminen på ett bra sätt.
  Det är en ambitiös utmaning men vi är övertygade om att den tid vi nu lägger ned kommer att vara väl investerad även på lång sikt.
  Beslutet ovan gäller delvis lågstadiet och fritids. Här vill vi fortfarande ha en öppen verksamhet som gör det möjligt för familjer med båda föräldrarna i samhällsviktiga funktioner, så som inom vård, brandkår, mattransport, polis med mera att ha sina barn hos oss. Vid behov av omsorg tar du kontakt med biträdande rektor i din verksamhet.
  Beslutet ovan gäller inte förskolan. Förskolorna håller öppet som vanligt.
  Alla elever kommer få en eller flera hemuppgifter att arbeta med under veckan.
  Precis som tidigare så håller vi oss uppdaterade om vad som händer i omvärlden och uppdaterade beslut kan komma. Men det beslut vi nu har tagit för vecka 12 känner vi är ett tryggt beslut som ni ska kunna planera efter, även i ett ständigt nyhetsflöde av uppdaterad information. Samt ett beslut som inte på något sätt är i konflikt med vad våra olika hemkommuner väljer att göra eller vad regeringen nyligen har lagt fram som nytt regelverk.
  Huvudmannen i TFG AB, genom Niklas Pålsson, VD