• Information gällande studenten 2020

    Utifrån det rådande läget med Covid-19 så är det inte möjligt att genomföra ett traditionellt studentfirande. Vi vill dock göra allt vi kan för att studenten ska bli en så festlig och högtidlig dag som det bara går. Klasserna kommer att springa ut, en klass i taget, med en timmes mellanrum. Baksidan av skolan kommer att vara helt avspärrad och så även delar av framsidan. Detta innebär att ingen besökare kan komma närmare skolbyggnaden och eleverna än vad avspärrningarna medger. Utanför avspärrningarna kommer vi att markera ut platser/punkter där besökarna bör stå och då max två personer/plats. Detta för att ha möjlighet att delta i utspringet på avstånd och utan risk att bilda trängsel. Vi ber er att inte vara fler än 2 personer/familj som besöker utspringet eftersom vi följer Folkhälsomyndighetens tydliga rekommendationer/beslut. Information om tider för utspring meddelas på Schoolsoft.