• Vi får många frågor om vilka program och inriktningar vi erbjuder nästa läsår, och det är:
    - Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi
    - Ekonomiprogrammet inriktning juridik
    - Naturvetenskapliga programmet inriktning naturvetenskap
    - Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteende
    Omvalsperioden öppnar 17 april och stänger den 15 maj.