• Under IS- terroristattacken i Paris var han själv på plats vilket utmynnade i frågor som: Hur kommer det sig att dessa typer av grupper uppstår? Vad har övriga världen för roll i att motverka dem? Och hur kommer svenskt bistånd in i bilden? Tack Joel för lärorika dagar!

    "Dina berättelser om egna erfarenheter var otroligt intressanta och man fick en djupare förståelse för verkligheten" /Elev Ek14

    "En väldigt lärorik workshop" /Elev Sa14