På Stockholms idrottsgymnasium anpassar vi utbildning och träning efter dina behov. Vi planerar din träning och dina studier för att du ska få utlopp för dina ambitioner och drömmar. Vi på Stockholms Idrottsgymnasium vet att en lyckad idrottskarriär inte är någonting man får gratis. Det handlar om hårt arbete ute på banan, i rinken, på gymmet och i skolbänken. Vi har alla verktygen och du har ambitionen. Vi skapar de bästa förutsättningarna för din framtid.

Du får göra det du älskar. Varje dag.

Välj Stockholms Idrottsgymnasium om du vill

  • Satsa på din idrott och kombinera din träning med kvalitativa studier
  • Gillar att träna och tycker fysisk aktivitet och välmående är viktigt
  • Lära dig mer om individuell träning och att förebygga och rehabilitera skador
  • Ha välutbildade lärare som brinner för att hjälpa just dig
  • Vill ha en flexibel skolgång där vi utgår från dina behov
  • Få ökad träningstid på skoltid

Vi skapar mycket goda förutsättningar för dig som vill idrotta, motionera och studera!
Det gör vi genom att stödja era idrottssatsningar och effektivisera studietimmarna. Vi har blockschema (längre sammanhängande lektionstid) och så få håltimmar som möjligt. Du ska inte behöva kompromissa med varken studier eller idrott och hos oss är kombinationen av dessa två inte ett problem utan en förutsättning och en möjlighet!

Vi har utvecklande nätverk inom idrotten och fina givande samarbeten inom många områden. Både med idrottsförbund och idrottsföreningar, andra utbildningsanordnare (gymnasieskolor, högskolor, universitet ). Vi är stolta över samarbetet med GIH, Artrokliniken och PT-utbildare Kristian Berg på Rygg- och Idrottsskadekliniken.

Kvalitativa studier

Vi är mycket måna om att kunna erbjuda dig riktigt bra undervisning. Våra engagerade lärare ger dig den bästa utbildningen, de hjälper dig under dina tre gymnasieår så att du är väl förberedd för möjligheten att studera vidare på högskolan eller kanske utomlands på ett bra college. Dina studier är viktiga oavsett om du har en karriär inom idrotten eller inte. Vi sätter in stödresurser när vi märker att elever behöver extra hjälp. Vårt mål är att alla skall ta sig igenom utbildningen med bästa möjliga betyg och det hjälper vi dig med – varje skoldag. Genom våra digitala läroplattformar Canvas och SchoolSoft kan du lättare läsa läxor och studera oberoende av plats. När du är uppkopplad har du alltid tillgång till studiematerial och uppgifter, vart du än är.

Kvalitetsarbete

Skolan utvecklas ständigt genom systematiskt kvalitetsarbete. Det betyder att vi har bra rutiner på att utvärdera det vi gör i syfte att göra saker och ting ännu bättre för dig som elev. Samhället är i ständig förändring och här måste skolan hänga med. Vår syn på utveckling är att ständigt försöka förbättras. Därför lyssnar vi också mycket på dina synpunkter som elev.

Elevvårdsteamet

På skolan har vi har ett mycket engagerat Elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog. Vår personal finns här för att på bästa sätt stötta dig som elev. Utöver hälsoförebyggande arbete samt hälso- och sjukvård, stöttar vi dig både i dina studier och i eventuella medicinska problem kopplat till din idrott. De kompetenser vi inte har på skolan finns i vårt nätverk utanför skolan och vi hjälper dig att få rätt hjälp av våra kompetenta samarbetspartners.