Gymnaster som stretchar i en idrottssal.

Gymnastik

Frågor till NIU Gymnastik

Vilka är ni tränare och vad har ni för bakgrund inom idrotten?

Vart tränar ni och hur ofta?

Hur är träningarna uppbyggda?

Hur går uttagningarna till?

På vilket sätt underlättar SIG:s NIU det för eleverna? 

Vilka borde söka NIU på SIG?

Kontakt

Gymnastik & lärare idrott och hälsa

Theres Sunebäck

@

Gymnastik

Johan Wikås

@