Bild av fotboll på en konstgräsplan.

Fotboll

Frågor till NIU Fotboll

Vilka är ni tränare och vad har ni för bakgrund inom idrotten?

Vart tränar ni och hur ofta?

Hur är träningarna uppbyggda?

Hur går uttagningarna till?

På vilket sätt underlättar SIG:s NIU det för eleverna? 

Vilka borde söka NIU på SIG?

Kontakt

NIU-fotboll pojkar
Ernesto Sivodevov
ernesto.sivodedov@idrottsgymnasiet.se
Johan Palm

NIU-fotboll flickor
Patrik Wickman
patrik.wickman@idrottsgymnasiet.se