Vad är det för antagningspoäng för de olika programmen?

Det varierar från år till år. Vilken poäng som krävs styrs av hur många elever som söker och vilka poäng eleverna har. Detta sker automatiskt genom gymnasieantagningen och är inget som vi kan påverka. För att se tidigare antagningsstatistik se gymnasieantagningens hemsida.

Hur ansöker jag till Stockholms idrottsgymnasium? 

Du ansöker till oss genom Gymnasieantagningen*. Antagningen öppnar i mitten av januari. För att få hjälp med din ansökan kan du vända dig till din skolas studie- och yrkesvägledare eller direkt till gyantagningen. För övriga frågor om antagningsprocessen hänvisar vi till Gyantagningen.se som ansvarar för och sköter antagningen till alla gymnasieskolor fram till skolstarten.

* För ansökan till NIU, se nedan

Hur ansöker jag till nationell idrottsutbildning (NIU)?
Ansökan till nationell idrottsutbildning (NIU) sker i två steg:

  • Ansök till din idrott senast den 1 december via länken som finns på vår hemsida. Du blir därefter kallad till provträning samt intervju under december/januari.
  • Ansök till skolan samt till det program som du vill gå via Gymnasieantagningen senast den 15 februari.

Vilka kurser läser jag som går NIU?

Som elev antagen till en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) så läser du fyra kurser (400 poäng) i ämnet specialidrott. Du följer strukturen för det program som du har valt men byter ut 200 poäng av dina programfördjupningar och 200 poäng av det individuella valet mot idrottskurserna. Du kan kombinera NIU med samtliga av våra program. Är du NIU-elev så finns det möjlighet att utöka med fler kurser inom det individuella val.

Vad är idrottsprofilen?

Vi erbjuder ett alternativ till NIU som vi kallar för idrottsprofil. Om du väljer att gå vår idrottsprofil så innebär det att du läser två idrottskurser som heter idrott och hälsa 1 och 2 – specialisering. Båda kurserna läser du som individuellt val i årskurs 2 och 3. Kurserna bygger på träning med din egna tränare. Träningsplanering, träningsdagbok, målsättning och dialog mellan elev, tränare och skola är centralt för kursen.

Om du inte har möjlighet att träna tillsammans med din tränare på skolans träningstid så kan du och din tränare göra ett träningsupplägg som du kan göra på egen hand. Det viktiga är att ni har planerat tillsammans och kan följa upp detta tillsammans med vår idrottslärare.

Hur ansöker jag till idrottsprofilen?

Du behöver inte göra någon särskild ansökan till idrottsprofilen. Du ansöker till vår skola genom gymnasieantagningen i februari. Under årskurs 1 väljer du idrottsprofilen som individuellt val, i idrottsprofilen ingår kurserna idrott och hälsa specialisering 1 och 2.

Kan jag läsa idrottskurserna inom idrottsprofilen även om jag inte har någon tränare?

Nej, tyvärr. Kurserna bygger på träning med egen tränare. Du kan istället välja att läsa någon av de andra kurserna som vi erbjuder som individuellt val.

r har ni träningstid?

Samtliga elever har träningstid tisdag förmiddag och torsdag förmiddag. Det gäller oavsett om du går NIU, idrottsprofil eller läser andra kurser som individuellt val.

Har man vanliga idrottslektioner”?

Ja. Alla elever läser den obligatoriska idrottskursen som heter idrott och hälsa 1. Kursen läses i årskurs 1.

Kan man läsa fler än 2 kurser som individuellt val?

Ja, det är möjligt att utöka sitt program med fler kurser. Det är dock viktigt att tänka på att extra kurser kräver mer tid till studier både på schemat och utanför skoltid. Ligger man i fas i övriga kurser så går det bra att utöka sitt program. Vilka kurser som erbjuds på respektive program hittar du på vår hemsida under “plugga på SIG”.

Vad är meritpoäng?

Du kan få meritpoäng om du läser kurser i moderna språk (steg 3-5), engelska 7 och matematik (steg 2-5). För att få meritpoäng krävs det att du har godkänt betyg, E eller högre, i kursen. Kurser som krävs för behörighet till vidare studier ger inte meritpoäng. Du kan få max 2,5 meritpoäng. Vi erbjuder högre steg i matematik och engelska 7 som kan ge meritpoäng samt naturkunskap 2 som kan ge extra behörighet. Mer information om meritpoäng finns här.

Får alla elever SL-kort?

Ja, alla elever på Stockholms idrottsgymnasium får SL-kort.

Har ni matsal på skolan?

Nej, vi har ingen matsal på skolan. Eleverna får ett matkort och äter på en lunchrestaurang som ligger några minuters promenad från skolan.