Här hittar du länkar till de olika plattformar vi använder.
För inloggningsuppgifter kontakta din mentor eller skolans administratör Caroline Edlund

Office 365

SchoolSoft

SchoolSoft förenklar kommunikationen mellan hem och skola. Som elev får du stöd i din skolverksamhet. Du finner information om läxor, prov, planeringar, viktiga dokument, omdömen, betyg m.m. Som förälder får du en god översikt över ditt barns skolgång, vilket gör det lättare att vara en engagerad förälder.
I SchoolSoft sker sker även närvaro- och frånvarorapportering och här presenteras nyheter, schema och kalendarium.