Här hittar du länkar till de olika plattformar vi använder.
För inloggningsuppgifter kontakta din mentor eller skolans administratör Caroline Edlund

Canvas

Vi använder lärplattformen Canvas. Den förenklar undervisning och lärande genom att koppla ihop alla digitala resurser som lärare använder på ett och samma ställe. Canvas används som ett komplement till SchoolSoft som är vår administrativa plattform.

 

SchoolSoft

SchoolSoft förenklar kommunikationen mellan hem och skola. Som elev får du stöd i din skolverksamhet. Du finner information om läxor, prov, planeringar, viktiga dokument, omdömen, betyg m.m. Som förälder får du en god översikt över ditt barns skolgång, vilket gör det lättare att vara en engagerad förälder.
I SchoolSoft sker sker även närvaro- och frånvarorapportering och här presenteras nyheter, schema och kalendarium.