Naturvetenskapsprogrammet – inriktning Naturvetenskap

Inom Naturvetenskapsprogrammet (med inriktning naturvetenskap) får du läsa spännande kurser i biologi, fysik, kemi och matematik. Undervisningen är såväl teoretisk som praktisk. Förutom givande och intressanta genomgångar av erfarna och kunniga lärare får du genom eget fördjupningsarbete och laborationer själv undersöka olika problem. Vi gör roliga utflykter och studiebesök. Du lär dig göra iakttagelser och dra slutsatser på ett vetenskapligt sätt, ibland i samarbete med högskola.

Genom skolans samarbeten med Vetenskapens Hus får du möjligheter att praktiskt utforska naturvetenskapen i mycket avancerade experiment. Ett perfekt sätt att förbereda sig för vidare studier. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik men programmet förbereder också för fortsatta studier inom andra vetenskapliga områden.

Självklart är det ett utmärkt val om du vill bli t.ex. civil- eller högskoleingenjör, läkare, tandläkare, apotekare eller veterinär. På SIG har du alltid möjlighet att läsa 100 eller 200 poäng moderna språk utöver det som ingår i programmet. Den breda allmänbildning som programmet ger gör att det också är en bra bas för samhällsvetenskapliga, ekonomiska eller andra fortsatta studier vid högskola eller universitet.

Antagningsgräns: 290
Median: 317,5

Poängplan Natur NIU