Naturvetenskapsprogrammet – inriktning Naturvetenskap och Samhälle

Rätta utbildningen för dig som vill kombinera ett intresse för naturvetenskap med en djupdykning i studiet av människan som individ och social varelse. Naturvetenskaplig samhällsvetare eller socialt intresserad naturvetare, välj själv! Programmet erbjuder en tvärvetenskaplig utbildning som kombinerar naturvetenskap med studier av människan som biologisk, social och kulturell varelse.

Du får bland annat arbeta med frågor som varför människor beter sig som de gör, vad som formar våra ideal, hur vi påverkas av vårt arv och av vår livsmiljö eller fundera över svåra etiska frågor, till exempel godhet och ondska. Därmed kommer du att få kunskap och förståelse för hur människor fungerar och agerar i olika situationer och sammanhang. Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med människor. Den ger bred behörighet till fortsatta studier vid högskola och öppnar många möjligheter till framtida yrkesval. Utbildningen passar för dig som till exempel vill bli arkitekt, miljövetare eller biolog.

Antagningsgräns: 305
Median: 312,5