Ekonomiprogrammet – inriktning Ekonomi

Vill du veta mer om hur ett företag fungerar? Är du intresserad av att starta eget företag? Då passar ekonomiprogrammet dig. Självklart ger programmet dig en bas för vidare fortsatta studier vid högskola eller universitet och det förbereder dig också för ett arbetsliv inom ekonomi. På Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi, får du möjlighet att fördjupa dig i företagsekonomiska områden som bokföring, marknadsföring, ledarskap samt entreprenörskap.

I kursen Marknadsföring går vi igenom hur marknadsföring går till i praktiken, både inom Business-to-business och inom Marknadsföring till hushåll och konsumenter. Hur fungerar reklam och medier? Vilka spelregler och lagar måste marknadsförare känna till? I kursen varvas teori med praktik i fallstudier utformade av erfarna marknadsförare.

I kursen Ledarskap och Organisation fördjupar vi oss i organisering, organisationskultur, grupprocesser samt vad som kännetecknar en bra ledare. Utöver de teoretiska kunskaperna blandar vi in både företagsperspektiv och idrottsperspektiv genom att variera mellan verklighetsförankrade case och teori. Kursen förbereder dig för att kunna starta en resa som ledare i framtiden.

Inom ramen för Ung Företagsamhet får du i kursen Entreprenörskap och företagande prova på att starta och driva ett eget UF-företag. Du utvecklar ett entreprenörstänkande samt din förmåga till initiativtagande och problemlösning. På så sätt får du använda dig av din kreativitet samtidigt som du får nyttiga erfarenheter inför det kommande arbetslivet. Länk till UF

Diplomerad Gymnasieekonom
De elever som går inriktning ekonomi har möjlighet att bli Diplomerade Gymnasieekonomer. Detta ökar din kompetens ytterligare och är det självklara valet för dig som är intresserad av ekonomi och “vill lite mer”. Länk till DGE

Antagningsgräns: 275
Median: 295

Poängplaner Ekonomi ekonomi NIU