Ekonomiprogrammet – inriktning Ekonomi

Är du entreprenör eller är du sugen på att bli en? På Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi, får du möjlighet att kombinera teori och praktik. Ekonomiprogrammet passar dig som vill förverkliga dina idéer antingen inom eget företagande eller på arbetsmarknaden. Självklart ger programmet dig även en bas för vidare fortsatta studier vid högskola eller universitet.

På Ekonomiprogrammet utvecklar du dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, företagande, juridik och psykologi. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld.

Du får prova på att driva ett eget företag, ett s.k.UF-företag. Du utvecklar ett entreprenörtänkande samt din förmåga till initiativtagande och problemlösning. På så sätt får du använda dig av din kreativitet samtidigt som du får nyttiga erfarenheter inför det kommande arbetslivet. Du lär dig metoder att lösa företagsekonomiska problem. Du får även insikt i människors sätt att tänka, känna, handla och samspela med andra människor. Du lär dig om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och inser att vår lagstiftning påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.