Stockholms Idrottsgymnasium – En del av Cedergrenska

Stockholms Idrottsgymnasium är en del av Cedergrenska. Cedergrenska är en skolkoncern i Stockholm med ambitionen att driva utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar.

Våra verksamheter drivs av starkt engagerad personal som varje dag arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande för våra förskolebarn, grundskoleelever och gymnasieelever. Den geografiska närheten mellan våra förskolor och skolor ger möjlighet till samarbete, utbyte och utveckling mellan lärare och pedagoger, årskurser och stödfunktioner för den bästa skolgången för eleverna.

Förutom Stockholms Idrottsgymnasium ingår Almaskolan, Fredsborgskolan, Fredsborgs Förskola, Helleborusskolan, Marina Läroverket, Tibble Gymnasium, Täby Friskola och Täby Förskola i den Cedergrenska koncernen.

Läs mer om Cedergrenska här! 

 

Cedergrenska paketet

Som en del av den Cedergrenska skolkoncernen har alla våra skolor möjlighet att ta del av något som kallas Cedergrenska paketet.

Under Cedergrenska paketet har vi samlat en mängd erbjudanden för våra medarbetare och elever att ta del av. Här finns tillgångar som kan bidra till att skapa samarbeten, utveckla undervisning och ge dig inspiration.

Beroende på om man tillhör förskola, grundskola eller gymnasieskola så finns det olika erbjudanden att ta del av. Men grundtanke är att vi ska dela på de tillgångar som finns inom Cedergrenska.

Inom den Cedergrenska koncernen ingår förutom Tibble Gymnasium skolorna Stockholms Idrottsgymnasium, Marina läroverket, Täby Friskola, Almaskolan, Fredsborgskolan, Täby förskola och Fredsborgs förskola.

Nedan följer exempel på aktiviteter inom Cedergrenska paketet:

  • Bal på Cedergrenska tornet
  • Marinbiologiska laborationen på Tullkryssaren Petsamo
  • Övernattning på ön Idskär
  • Cedergrenska rodden
  • Segla med fartyget Älva

Aktiviteter inom det Cedergrenska paketet kan endast bokas av ansvarig personal på skolan. 

Till Cedergrenska paketet!