Våra program

Stockholms idrottsgymnasium är det enda renodlade Idrottsgymnasiet i Stockholms innerstad och vi har ett mycket bra studieklimat, en trevlig miljö och fantastiska förutsättningar för kombinationen skola och idrott. Alla våra program är högskoleförberedande och lägger grunden för fortsatta studier på högskola. Det som förenar dem alla är en högkvalitativ utbildning och ett stort engagemang för att ständigt förbättras och möta våra elevers behov.

Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att du planerar dina studier. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan.