•      
 • Vi önskar er alla en trevlig sommar! Vi ses i augusti!
 • Information gällande studenten 2020

  Utifrån det rådande läget med Covid-19 så är det inte möjligt att genomföra ett traditionellt studentfirande. Vi vill dock göra allt vi kan för att studenten ska bli en så festlig och högtidlig dag som det bara går. Klasserna kommer att springa ut, en klass i taget, med en timmes mellanrum. Baksidan av skolan kommer att vara helt avspärrad och så även delar av framsidan. Detta innebär att ingen besökare kan komma närmare skolbyggnaden och eleverna än vad avspärrningarna medger. Utanför avspärrningarna kommer vi att markera ut platser/punkter där besökarna bör stå och då max två personer/plats. Detta för att ha möjlighet att delta i utspringet på avstånd och utan risk att bilda trängsel. Vi ber er att inte vara fler än 2 personer/familj som besöker utspringet eftersom vi följer Folkhälsomyndighetens tydliga rekommendationer/beslut. Information om tider för utspring meddelas på Schoolsoft.

 • Samtliga verksamheter ska använda den kommande veckan för en riktad kompetensutveckling som ska säkerställa att våra utbildningsverksamheter står starka även i en situation där all kontakt med våra elever skulle ske på distans. Syftet är också att under denna vecka säkerställa en plan för hur alla elever får en möjlighet att ta igen den undervisning som eventuellt inte kunnat genomföras under de två senaste veckorna. Framåt ska vi kunna erbjuda en likvärdig utbildning för alla elever, oavsett om det sker på distans eller i skolans lokaler. Målet är att alla elever ska kunna slutföra sina studieplaner under resten av vårterminen på ett bra sätt.
  Det är en ambitiös utmaning men vi är övertygade om att den tid vi nu lägger ned kommer att vara väl investerad även på lång sikt.
  Beslutet ovan gäller delvis lågstadiet och fritids. Här vill vi fortfarande ha en öppen verksamhet som gör det möjligt för familjer med båda föräldrarna i samhällsviktiga funktioner, så som inom vård, brandkår, mattransport, polis med mera att ha sina barn hos oss. Vid behov av omsorg tar du kontakt med biträdande rektor i din verksamhet.
  Beslutet ovan gäller inte förskolan. Förskolorna håller öppet som vanligt.
  Alla elever kommer få en eller flera hemuppgifter att arbeta med under veckan.
  Precis som tidigare så håller vi oss uppdaterade om vad som händer i omvärlden och uppdaterade beslut kan komma. Men det beslut vi nu har tagit för vecka 12 känner vi är ett tryggt beslut som ni ska kunna planera efter, även i ett ständigt nyhetsflöde av uppdaterad information. Samt ett beslut som inte på något sätt är i konflikt med vad våra olika hemkommuner väljer att göra eller vad regeringen nyligen har lagt fram som nytt regelverk.
  Huvudmannen i TFG AB, genom Niklas Pålsson, VD
 • Vill du satsa på både din idrott och dina studier? Vill du träna på skoltid? Välkommen till öppet hus den 30 januari. Vi berättar om hur det fungerar att studera och idrotta på vår skola och hur du bäst lyckas med dina satsningar. Elever och personal är på plats för att svara på frågor och visa vår skola. Varmt välkommen!
 • Välkommen till öppet hus den 30 september kl.18.00 så berättar vi mer om hur vårt idrottsupplägg fungerar. Elever och personal är på plats för att svara på frågor och visa vår skola. Varmt välkommen!
 • Välkommen till öppet hus 31/1-2019 kl 18:00. Vi berättar om hur det fungerar att studera och idrotta på vår skola och hur du bäst lyckas med dina satsningar. Elever och personal är på plats för att svara på frågor och visa vår skola. Varmt välkommen