• Anmäla ska ske senast mån 15/5 på expeditionen (vit pärm). * Se till att ha avtalat med respektive lärare innan du anmäler dig på listan.