• Den 8/6 tar ÅK3 Studenten! Utspringet är planerat till ca kl 12:00.